هنر فلوید آرت در واقع به معنای خلق شاهکارهای آبستره انتزاعی است که با رها کردن رنگها در روی یک سطح اتفاق میافتد. در واقع فلوید آرت قابل استفاده بر روی تمامی سطوح از قبیل: میز، کانتر آشپزخانه، ظروف، بوم نقاشی و متریال هایی مانند چوب ، فلز ، سنگ و پارچه می باشد در این هنر، از رنگهای آکریلیک مایع برای خلق نقاشیهای منحصربفرد استفاده میشود.