درباره نین گالری

هنری باشید، متفاوت باشید

نین گالری در زمینه طراحی و تولید محصولات هنری و همچنین برگزاری ورکشاپها و دوره های مبتدی تا پیشرفته هنرهای فنی و کاربردی مشغول به فعالیت می باشد.  

3 استاد مجرب
30 دانشجوی عضو گالری
3 کارگاه های آموزشی
4 دوره اموزشی